مبلمان آناهیتا
فروشگاه رنگ های کشاورزی و ساختمانی موماچی

فروشگاه رنگ های کشاورزی و ساختمانی موماچی

رنگ مخصوص پدیده جهت محافظت تنه درختان از عوامل محیطی مانند سرما گرما آفات بیماریها و جوندگان از بهترین مواد اولیه تهیه شده است.

محافظ تنه درخت

محافظ تنه درخت

رنگ مخصوص پدیده جهت محافظت تنه درختان از عوامل محیطی مانند سرما گرما آفات بیماریها و جوندگان از بهترین مواد اولیه تهیه شده است
موما هرس

موما هرس

این چسب بابت جلوگیری از پوسیدگی طوقه درخت و با خاصیت ضد قارچ و باکتری جلبک و ویروس و محافظت از پوسته درختان در مقابل عوامل بیماری زا مورد استفاده قرار می گیرد
زئوزران

زئوزران

خمیر زئوزران بهترین محصول برای کنترل آفاتی است که از تنه درختان تغذیه کرده و بر روی تنه و شاخه های چوبی سوراخ هایی را ایجاد می کنند و بعلت بقایایی که به جا می گذارند به کرم خراط یا نجار معروف اند.
محافظ تنه درختان 5کیلویی

محافظ تنه درختان 5کیلویی

رنگ مخصوص پدیده جهت محافظت تنه درختان از عوامل محیطی مانند سرما گرما آفات بیماریها و جوندگان از بهترین مواد اولیه تهیه شده است
چسب باغبانی نانو پدیده

چسب باغبانی نانو پدیده

چسب باغبانی پدیده بعد از چهارساعت خشک شده وبا ایجاد پوشش مقاوم به بارندگی،از ورود آفات و بیماریها جلوگیری نمود
آنتی تارلو

آنتی تارلو

آنتی تارلو (زئوزران) بهترین سم برای مبارزه با آفات چوبخوار تنه درختان
موماچی

موماچی

برترین محافظ تنه درخت در ایران